Behxhjet pacolliPasuria e zëvendëskryeministrit dhe biznesmenit Behgjet Pacollit ka disa qindra milionë euro. Në deklarimin vjetor të pasurisë në Agjencinë Anti-Korrupsion Pacolli ka deklaruar pasurinë e tij e cila del të jetë e jashtëzakonshme për rrethanat kosovare.

Milioneri Pacolli ka deklaruar si në vijim pasurinë e tij ndërsa për gjithë këtë pasuri kur është pyetur për prejardhjen e parave ai ka shkruar në të gjitha rubrikat “nga jashtë Kosovës”.

Pasuria e Pacollit sipas deklarimit të tij në Agjencinë Anti-Korrupsion:

1. Kompani me aksione anonime në vlerë prej 125,000,000.

2. Tokë Nr 318-1,2,3,4. Sipërfaqja 29,344.00 m2, në vlerë 90,382.00

3. Tokë nr 045-1. Sipërfaqja 0.13 Hektar, në vlerë 8,571.00

4. Lokal afarist 248.00 m2, në vlerë 770,000.00

5. Tokë Nr 042-0 dhe nr. 043-0. Sipërfaqja 1.90 Hektare, në vlerë 122,702.00

6. Tokë Nr 037-0+038-0+039-0+040-0+041-1+041-3. Sipërfaqja 4.40 Hektare, në vlerë 246,127.00

7. Tokë nr 0316-2+0317+01209. Sipërfaqja 2.45 Hektare në vlerë 81,176.00

8. Tokë Nr 0375-0+0377-0+0378-0+037 9-0 , Sipërfaqja 3,056.00 m2, në vlerë 268,928.00

9. Lokal afarist Nr 19, Sipërfaqja 65.00 m2, në vlerë 98,450.00

10. Lokal afarist Nr I. Sipërfaqja 583.00 m2, në vlerë 990,000.00

11. Tokë Nr 903/1. Sipërfaqja 0.29 Hektare, në vlerë 138,600.00

12. Tokë Nr 0859-6. Sipërfaqja 0.17 Hektare, në vlerë 48,757.00

13. Tokë Nr 0146-0. Sipërfaqja 4.45 Hektare, në vlerë 370,016.00

14. Tokë Nr 45/3+46+47+48. Sipërfaqja 5.42 Hektare, në vlerë 358,630.00

15. Tokë. Sipërfaqja 618,070.00 m2, në vlerë 7,331,958.00

16. Shtëpi, Sipërfaqja 5,200.00 m2, në vlerë 17,675,699.00

17. Hotel Iliria. Sipërfaqja 22,000.00 m2 , në vlerë 42,000,000.0

18. Hotel Grand Prishtina. Sipërfaqja 38,000.00 m2, në vlerë 3,630,000.00

19. Mercedes SL 600, në vlerë 40,000.00

POSEDIMI I AKSIONEVE NË SHOQËRI KOMERCIALE

Banka Ekonomike Prishtinë: Kapitali 15,000.00, Përqindja e Aksioneve 60.00 %

K.S Siguria: Kapitali 20,000,000.00, Përqindja e Aksioneve 100.00 %

Banka Ekonomike: Kapitali 17,000.00, Përqindja e Aksioneve 72.14 %

Mabetex Holding Prishtina. Kapitali 72,000,000.00, Përqindja e Aksioneve 100 %

PARA TË GATSHME TË MBAJTURA NË INSTITUCIONE FINANCIARE

Banka Ekonomike në Kosovë: 2,770,421.42

NLB Kosovë: 116.54

Banka Ekonomike në Kosovë: 58,931.00

NLB Kosovë: 718,959.23

NLB Kosovë: 1,143.64

Zv/kryeministri Pacolli ka deklaruar se nuk merr fare pagë nga Qeveria e Kosovës.