Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall konkurs për një mësimdhënës/e të lëndës së matematikës

Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall të lirë këtë vend pune: Një mësimdhënës ose mësimdhënëse për lëndën e matematikës. Kandidati duhet të fillojë punën më 09.01.2024 deri më 30.06.2024, me mundësi vazhdimi. Kushtet që duhet të plotësohen: -Diploma e fakultetit përkatës (është e preferueshme grada master); -Letër motivuese; -CV; -Të jetë banor i Kosovës (kopje e letërnjoftimit); -Vërtetimin … Vazhdoni me leximin e Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall konkurs për një mësimdhënës/e të lëndës së matematikës