Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall të lirë këtë vend pune

Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall të lirë këtë vend pune: Një mësimdhënës ose mësimdhënëse të gjuhës gjermane, me normë të plotë, për një periudhë njëvjeçare dhe me mundësi vazhdimi. Kushtet që duhet të plotësohen: -Diploma e fakultetit përkatës (është e preferueshme grada master); -Letër motivuese; -CV; -Të jetë banor i Kosovës (kopje e letërnjoftimit); -Vërtetimin se nuk … Vazhdoni me leximin e Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall të lirë këtë vend pune