“Loyola–Gymnasium” në Prizren shpall konkurs për dy mësimdhënës/ mësimdhënëse

Asociation “Loyola–Gymnasium” ka shpall konkurs për dy mësimdhënës/ mësimdhënëse. VENDE TË LIRA PUNE Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall të lira këto vende pune: Një mësimdhënës ose mësimdhënëse të gjuhës gjermane (derisa të kthehet mësimdhënësja nga pushimi i lehonisë); Një mësimdhënës ose mësimdhënëse të biologjisë (me gjysmë norme); Kushtet që duhet të plotësohen: Diploma e fakultetit përkatës (është … Vazhdoni me leximin e “Loyola–Gymnasium” në Prizren shpall konkurs për dy mësimdhënës/ mësimdhënëse