“Loyola–Gymnasium” në Prizren shpall konkurs për një mësimdhënës/ mësimdhënëse të matematikës

Asociation “Loyola–Gymnasium” ka shpall konkurs për një mësimdhënës/ mësimdhënëse të matematikës, për një angazhim me gjysmë norme. Dokumentet e nevojshme: • Letër motivuese; • CV; • Diploma e fakultetit përkatës (është e pëlqyeshme grada master). Dokumentet shtesë: • Certifikata të trajnimeve; • Referenca etj. Dokumentet e nevojshme mund të dorëzohen në zyrën e administratës qendrore, … Vazhdoni me leximin e “Loyola–Gymnasium” në Prizren shpall konkurs për një mësimdhënës/ mësimdhënëse të matematikës