Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall konkurs për një mësimdhënës/e për lëndët filozofi, sociologji dhe psikologji

Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall të lirë këtë vend pune: Një mësimdhënës ose mësimdhënëse për lëndët filozofi, sociologji dhe psikologji Kandidati duhet të fillojë punën më 1.12.2023 deri më 30.06.2024, me mundësi vazhdimi. Kushtet që duhet të plotësohen: Diploma e fakultetit përkatës (është e preferueshme grada master); Letër motivuese; -CV; Të jetë banor i Kosovës (kopje e … Vazhdoni me leximin e Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall konkurs për një mësimdhënës/e për lëndët filozofi, sociologji dhe psikologji