“Loyola–Gymnasium” në Prizren shpall konkurs për mësimdhënës/mësimdhënëse

Asociation “Loyola–Gymnasium” ka shpall konkurs për mësimdhënës/mësimdhënëse. VENDE TË LIRA PUNE Asociation “Loyola-Gymnasium” shpall të lira këto vende pune: 1. Një mësimdhënës ose mësimdhënëse të matematikës (me gjysmë norme); 2. Një mësimdhënës ose mësimdhënëse të kimisë (me gjysmë norme); 3. Një mësimdhënës ose mësimdhënëse të gjeografisë (me gjysmë norme); 4. Një mësimdhënës ose mësimdhënëse të … Vazhdoni me leximin e “Loyola–Gymnasium” në Prizren shpall konkurs për mësimdhënës/mësimdhënëse