Në këtë konference do të marrë pjesë kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti. Ai do të flas për vizion për zhvillimin e klimës së biznesit në Kosovë.

Prezantimi i Agjencisë për Investime dhe Eksport dhe platformës së re për Dialog Publiko-Privat,do të bëhet nga Luan Dalipi, shef i stafit të kryeministrit.

Fjalë rasti nga Sergiy Maslichenko, Udhëheqës i BERZH në Kosovë.

Prezantimi i Sekretariatit për Dialog Publiko-Privat bëhet nga Artan Mehmeti, Udhëheqës i Sekretariatit per Platformën e DPP. Ai flet për misionin dhe objektivat e dialogut Publiko-Privat, kalendarin e aktiviteteve të Dialogut Publiko-Privat gjatë vitit 2024 dhe sfidat kryesore të sektorit privat të identifikuara në forumet sektoriale.