22.8 C
Prizren
E hënë, 29 Maj, 2023

Kallëzim penal ndaj katër zyrtarëve të Komunës së Prizrenit

Kompania “Zona Park”, ka dorëzuar në Prokurorinë Themelore në Prizren, kallëzim penal kundër katër zyrtarëve të Komunës së Prizrenit.

Njoftimi i plotë dhe pa ndërhyrje për media

SHKELËSIT E LIGJIT NUK KANË TË NDALUR EDHE NË PANDEMI, DORËZOHET KALLËZIM PENAL KUNDËR 4 ZYRTARËVE KOMUNAL TË PRIZRENITKompania Zona Park, ka dorëzuar në Prokurorinë Themelore në Prizren, Kallëzimin penal kundër katër zyrtarëve komunal: shefit të prokurimit Isa Osmankaj dhe tre anëtarëve të Komisionit: Halil Likaj (kryetar i komisionit) Asim Kokaj dhe Laura Kelmendi (anëtarë) me dyshimet të bazuar se kanë kryer vepër penale duke e keqpërdor pozitën zyrtare.

Në Kallëzimin penal Kopmania Zona Park shpreh dyshimin e bazuar se “Duke vepruar në cilësinë e personave përgjegjës të autoritetit kontratktues, Komuna e Prizrenit, me 05.05.2020 e ka shpërblyer operatorin ekonomik, duke i tejkaluar autorizimet ligjore duke mos rrespektuar Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 dhe Ligjin e Punës Nr.03/L-212.

Kompania Zona Park si parashtrues i kallëzimit penal në këtë rast, ka aplikuar në tenderin me titull të kontratës: Sigurimi fizik dhe mirëmbajtja e objekteve të Komunës së Prizrenit Lot-2, me numër të prokurimit: : 622-19-9525-2-1-1, nga i cili eliminohet kundërligjshëm. Me datë 03.03.2020, Zona Park ka bërë kërkesë për rishqyrtim Komunës së Prizrenit ku i refuzohet kërkesa për rishqyrtim si e pabazuar duke mos u përgjigjur fare në pretendimet ankimore, e cila vërtetohet edhe në bazë të vendimit nr.167/20 të OSHP-së. Me datën 09.03.2020 brenda afatit të lejuar ligjor Zona Park ka paraqitur ankesën në OSHP (Organi Shqyrtues i Prokurimit), ku ankesa aprovohet si e bazuar.

Duke u bazuar në vendimin e OSHP-së, me të cilin vendim, eksperti shqyrtues i OSHP-së, të gjitha pretendimet e palës ankuese në këtë rast të OE N.SH.H “Zona Park”- Prizren i vlerëson të qëndrueshme dhe i vërteton si të bazuara.

Edhe pas vendimit të OSHP-së ku me vendim lëndën e kthen në Rivlerësim dhe me po të njëjtin vendim e pranon si të bazueshme ankesën e OE N.SH.H “Zona Park” – Prizren, përseri Autoriteti kontraktues i Komunës së Prizrenit në Rivlerësim, në kundërshtim flagrant me vendimin numër 167/20 të OSHP-së, me datë 05.05.2020, e shpërblen operatorin ekonomik të pa pergjegjshem i cili figuron ne mesin e borxhlinjve te ATK-së me çmimin e ofruar prej: 336,648.00 Euro.

Përmes Kallëzimit Penal Kompania Zona Park shpreh dyshim të bazuar se të njëjtit janë të përfshirë në kryerjen e veprave penale keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar dhe keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik, të sanksionuara në nenet 414 dhe 415, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës

Më Shumë

Zgjedhjet presidenciale në Turqi, sot vendoset nëse Erdogan do të jetë në pushtet edhe për pesë vjet

Turqit sot po voton në një balotazh të rëndësishëm presidencial për të vendosur nëse Recep Tayyip Erdogan duhet të mbetet apo jo në pushtet...

Arrestohet një grua në Prizren, dyshohet për sulm fizik kundër vjehrrës

Një grua dyshohet se ka sulmuar fizikisht vjehrrën e saj. Rasti ka ndodhur në fshatin Lubinje e Poshtme. Burimet e Gazetës Sinjali kanë bërë me dije...

Lajmet e Fundit