Në Këtë vizitë që morën pjesë rreth 25 zyrtarë asamblistë e zyrtarë komunalë, ndërsa shpenzimet u mbuluan nga ndarja buxhetore për mallra dhe shërbime. Për këtë vizitë ka folur edhe vetë kryetari i Komunës.

Komuna e Dragashit këto ditë dërgoi në vizitë studimore një delegacion me asamblistë dhe staf të Kuvendit komunal në Dubrovnik të Kroacisë.  Këtë vizitë që kushtoi mbi 14 mijë euro, e konfirmon për RTK-në kryetari i komunës Behxhet Xheladini.

Këtë vijë buxhetore të ndarë nga mallra dhe shërbime e votoi edhe grupi i opozitës.

Ndonëse grupi i kuvendarëve të Vetëvendosjes e ka votuar këtë projekt, ish-asamblisti Laurat Krasniqi  thotë se është kundër vendimeve të tilla, në një komunë të varfër siç është Dragashi.

Pak njohuri për këto vizita studimore kanë qytetarët e komunës së Dragashit.

Kjo vizitë e delegacionit nga Dragashi i kushtoi komunës 14 mijë e 500 euro nga 1,063,000.00 euro të rezervuara për kategorinë e mallrave dhe shërbimeve.

Në këtë vizitë thuhet të jenë përfshirë shpenzimet për viza, sigurimi shëndetësor dhe akomodimi në hotel për 25 zyrtarë.