Pranvera kalendarike për bujqësinë ka kohë që ka ardhur, mirëpo fermerët janë vonë me punët e stinës.

Naxhije Hoti është 77 vjeçe nga Rugova e Hasit. Ajo bashkë me pjesëtarët e tjerë të familjes nxitojnë t`i mbjellin fidanët e kulturës së specit.

“Toka është e jona veç rruga është e keqe e po na bie larg të vijmë , po na humbë kohë edhe shi”, thotë Naxhije Hoti nga Rugova e Hasit.

Edhe Xhavit Rexhapi nga Celina e Rahovecit i ka angazhuar të gjithë familjarët për t`i mbjellë në fushë të hapur fidanët.

“Koha , shiu , uji u ndal tre ditë e pat defekt edhe kështu , tre ditë për bujkun janë të mëdha”, thotë Vox- Xhavit Rexhepi nga Celina.

“Tokën me qira e marrim, toka është e komunës së Rugovës . Tre hektarë i mbjelli, katër mijë euro i ha një hektarë shpenzime, 12 mijë euro shkojnë “.

Ndërkaq, Sahit Hoti nga Krusha e Madhe ka planifikuar që t`i mbjellë 2 hektarë me misër, pasi i nevojiten për blegtori.

Zyrtarë të komunës së Rahovecit thonë se perimtarët këtë vit e zvogëluan sipërfaqen e mbjellë, por vihet re rritja e sipërfaqes me drithëra të bukës.

“Krahasuar me vitin e kaluar , diku 80 hektarë i kemi më pak në kulturën e specit edhe në disa kultura të perimeve të tjera ka rënie në sipërfaqe”, thotë Berat Duraku, drejtor i Bujqësisë në Rahovec.

“Por krahas kësaj na janë rritur sipërfaqet me drithëra të bukës, bie fjala të gruri , diku 700 hektarë i kemi më shumë se vitin e kaluar, e po ashtu edhe te misri diku 300 hektarë i kemi më shumë se në vitin 2022”.

Sipas tyre, mungesa e fuqisë punëtore është një ndër faktorët që ndikuan në uljen e sipërfaqes së mbjellë me perime dhe në rritjen e sipërfaqes me drithëra.