-6.2 C
Prizren
E enjte, 9 Shkurt, 2023

Raporti i Auditimit gjen shumë shkelje në Komunën e Prizrenit

Prizren-shtepia bardheSipas raportit të audtimit, njëra nga kontratat e lidhura ishte kontrata për ndërtimin e stadiumit të qytetit, e cila arrin shumën rreth 200 mijë euro, teksa shuma e zotuar nga komuna për këtë projekt, ishte vetëm 20 mijë euro.

‘’Te Kontrata PZ622-13-097-5-2-1 ‘’Ndërtimi i stadiumit të qytetit’’në shumë prej 193,623€, shuma e zotuar për këtë projekt ishte vetëm 20,000€. Raste të lidhjes së kontratave pa zotim të mjaftueshëm kemi gjetur edhe në 23 mostra të testuara. ZKF-ja nuk kishte ndonjë koment për rastet e tilla’’ thuhe në raportin e auditimit.

Zëdhënësi i Komunës së Prizrenit, njëherësh këshilltari politik i kryetarit Muja, Ymer Berisha,tha se raporti i auditorit e nxjerr komunën e Prizrenit, si njërën ndër komunat më korrekte, në raport me ligjin dhe politikat administrative në realizimin e tenderëve. Mirëpo ai u pajtua se të gjeturat e auditorit janë të sakta dhe këto vetëm se i ndihmojnë komunës së Prizrenit.

Sa i përket ndërtimit të stadiumit, Berisha tha se është planifikuar që ky projekt të përfundohet me faza dhe në këtë drejtim tha se komuna është shumë rigoroze në realizimin e projekteve.

“Kemi filluar që për çdo vit të ndajmë mjete buxhetore dhe tani në vitin e parë kemi vlerësuar së bashku me ekspertët e ndërtimtarisë dhe transportit që këto mjete janë të mjaftueshme për fillimin e realizimit të këtij projekti dhe ky projekt pastaj për çdo vit kalendarik, mbështetet me shuma të caktuara që ndoshta për 3- 4 ose 5 vjet, komuna e Prizrenit ta ketë një stadium të tillë”.

Po ashtu si të gjetura nga raporti i auditimit, janë edhe ndërtimi i dy rrugëve të fshatrave Piranë- Reti dhe Krushë e vogël- Piranë. Vërejtjet më të mëdha këtu janë për shkak të vonesës në kryerjen e projekteve. Sipas Auditorit të Përgjithshëm, krejt kjo ka ndodhur për shkak të nënshkrimit të kontratave pa sigurimin e fondeve paraprake.

‘’Te kontrata „Asfaltimi i rrugës Piranë-Reti’’ në vlerë prej 167,137€ sipas planit dinamik, projekti ishte paraparë të përfundojë për 50 ditë pune. Ne kemi vërejtur se ky afat nuk ishte respektuar. Deri në kohën e auditimit, kjo vonesë kishte arritur në 250 ditë kalendarike. Sipas pohimeve të menaxhmentit mungesa e fondeve për këtë projekt ka bërë që të ngecë puna dhe si i tillë të mos përfundojë me kohë. Vonesa të tilla kemi gjetur pothuajse në secilin projekt të ekzaminuar’’.

Berisha, tha se kjo rrugë është e karakerit ndërkomunal, ngase bashkohen dy fshatra, njëri i Prizrenit e tjetri i një komune tjetër, përkundër kësaj, ai e arsyeton komunën dhe operatorin ekonomik, se vonesat mund të kenë ndodhur për shkak të shpronësimit të pronave, e kurrsesi për mungesë të fondeve, ashtu siç është thënë në raportin e auditorit.

“Edhe kompanitë, por edhe ne si komunë, jo gjithherë mund t’i parashohim gjërat gjatë rrugëtimit të një politike publike, daljet që në këtë rast projekti realizohet nëpër prona dhe zona jashtë pjesës urbanistike të qytetit dhe ne e kemi atë tolerancën se e dimë që mund të vonohet projekti, por e kemi një të sigurt se projekti do t’u dorëzohet qytetarëve, atyre që janë më meritorët”.

Ndërsa te kontrata „Ndërtim i rrugës Krushë e vogël – Piranë’’ në vlerë prej 74,855€ auditori ka gjetur se fituesi i tenderit ka ofruar sigurimin e ekzekutimit të kontratës për 40 ditë më të shkurtër sesa plani dinamik i punimeve.

“Punimet nuk ishin kryer në afatin e garancionit, ndërsa komuna nuk kishte kërkuar ripërtëritjen e sigurimit te ekzekutimit. Sigurimi ishte bërë me datën 29.04.2013 deri me 08.06.2013 në shumë prej 7,405€” thuhet në raport.

Këtë vërejtje të auditorit siç duket Komuna e Prizrenit nuk e mori me seriozitet, ngase zëdhënësi Berisha, thotë se në rast se punët janë duke u kryer korrektësisht, nuk ka nevojë për ripërtëritje të kontratave.

Nëse na vjen nga komisioni, nga inxhinierët, se gjithçka është duke u realizuar drejt dhe mirë, atëhere lejohet operatori që të mos e ndërprejë dinamikën e punimeve, kështu që aspektet administrative rregullohen’’.

Po ashtu, parregullsi në Komunën e Prizrenit është gjetur edhe në lëndën “Furnizimi me kripë industriale për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve” për të cilën është lidhur kontrata me vlerë prej 19,920 euro.

“Ne kemi analizuar përmbajtjen e kontratës dhe kemi vërejtë se Autoriteti Kontraktues nuk e ka sqaruar si duhet çështjen e furnizimit me kripë për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve. Komuna i ka paguar Operatorit Ekonomik vlerën prej 15,000€ për furnizim me kripë, por nuk është specifikuar se çka ndodh nëse nuk ka të reshura dhe nuk ka nevojë për përdorimin e kripës dhe kush do të jetë pronar i kripës. Ne nuk kemi gjetur se kripa është në kuadër të depos së komunës. Pra, liferimi i mallit nuk është bërë në depo të komunës por në kuadër të depos së operatorit ekonomik”, thuhet në raport.

Për këtë vërejtje, zëdhënësi Berisha tha se është më shumë “humor” ngase ne jetojmë në Ballkan dhe bazohemi në vitet paraprake për t’u furnizuar me kripë industriale.

“Në rast se nuk bjen borë, sigurisht që ajo kripë industriale është e komunës dhe ne e dimë se sa tonë kripë dhe normalisht kompania fituese në vitin vijues do ta shfrytëzojë atë kripë. Pse ka qëndru kripa në depot e operatorit ekonomik, e jo në depot e komunës? Po ne nuk kemi kapacitete, tash ta zëmë edhe për depo të kripës industrial, sepse kjo është shumë problem’’.

Në fund Berisha e përshëndeti punën e Auditorit të Përgjithshëm, duke thënë se kjo do t’i ndihmojë Komunës së Prizrenit, në avancimin e performancës më të lartë sa i përket politikave tenderuese.

“Përshëndesim edhe politikat e auditorit të cilat vit pas viti na japin sugjerime ose na japin ide se si mund të realizohet një politikë publike me performancë më të lartë dhe jemi të kënaqur se Komuna e Prizrenit llogaritet ndër 3-4 komunat e para të Kosovës, të cilat me përpikmëri zbatojnë kërkesat ligjore dhe politikat toleruese për të realizuar një project të caktuar’’./kallxo.com/

Më Shumë

Juventus kërkon ndërprerjen e kontratës me Pogba

E ardhmja e Paul Pogba te Juventus është në dyshime serioze me klubin që po shqyrton mundësinë e shitjes, apo edhe të ndërprerjes së...

Lajçak i kënaqur që Kosova ka pranuar në parim propozimin e BE-së

Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak është shprehur i kënaqur që Kosova ka pranuar në parim propozimin e Bashkimit Evropian...

Puhi

Lajmet e Fundit