Pas 104 ankesave të pranuara nga subjekte të ndryshme të sektorit publik, Avokati i Popullit dërgoi në Gjykatën Kushtetuese, Ligjin për Pagat në Sektorin Publik, që kishte hyrë në fuqi më 5 shkurt 2023.

Radio Kosova ka pyetur Gjykatën Kushtetuese se a ka filluar trajtimi i këtij rasti dhe kur (më së largu) mund të merret vendim për këtë çështje?

“Kjo kërkesë aktualisht është duke u proceduar. Gjykata nuk ka ndonjë afat të caktuar kushtetues-ligjor për vendimmarrje në këtë rast. Si çdo kërkesë tjetër të parashtruar nga institucionet, Gjykata është duke e trajtuar edhe këtë rast me seriozitetin dhe përkushtimin më të lartë”, kanë thënë në një përgjigje me shkrim nga Gjykata Kushtetues.

E në kërkesën për interpretimin e kushtetuetshmërisë së ligjit të kontestuar, të cilën Avokati i Popullit e ka dërguar në Kushtetuesë me 7 prill, ka theksuar se ankesat e palëve kanë të bëjnë me ulje pagash, heqje shtesash apo trajtim joadekuat dhe jo të barabartë ndërmjet pozitave të përcaktuara me ligj. Në shenjë pakënaqësie me Ligjin e Pagave, ankesë tek Avokati i Popullit kishte dërguar edhe Sindikata e Policisë së Kosovës. Kreu i kësaj sindikate, Imer Zeqiri, shpalosë për Radio Kosovën kërkesat që kanë.

“Kërkesat për Ligjin e Pagave kanë qenë shtesa e rrezikshmërisë për zyrtarët policorë të uniformuar, shtesat tjera për orë jashtë orarit të punës gjatë vikendeve dhe ditëve të festave. Mandej kërkesë tjetër ka qenë që ne të kemi koeficient të barabart me FSK-në, sepse jemi dy institucione të sigurisë, dhe sipas ligjit ata tash kanë po thuajse dy koeficientë më shumë se sa ne në polici”, tha ai.

Zeqiri thotë se duke mos dashur të ndërhyjë në punën e Gjykatës Kushtetuese, beson se kërkesat e tyre janë të pranueshme.

Juristi Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thotë se është lajm i mirë procedimi për vlerësimin kushtetues i Ligjit për pagat. Sipas tij, ky ligj mund të shpallet jokushtetues.

“Ajo çfarë mund të themi për këtë rast është se bazuar në standardet ndërkombëtare, Kushtetutën e Kosovës dhe standardet që i ka përcaktuar vet gjykata, në rastin e trajtimit të ligjit të kaluar për pagat, edhe ky ligj nuk e kalon filtrin e Gjykatës Kushtetuese. Por, jo domosdoshmërishtë Gjykata Kushtetuese mund ta anulojë gjithë Ligjin për Paga. Nëse gjen shkelje të caktuara, mund të vendos të anulojë vetëm dispozita të caktuara e jo në tërësi”, tha ai.

Qeveria e Kosovës kishte vendosur që vlera e koeficientit të jetë 105 euro për vitin 2023, e 110 për vitin 2024./Radio Kosova