Për katër vite bordi i TRUST-it do të udhëhiqet nga Emanuel Bajra, Shpresim Vranovci, Mimoza Mustafa, Cyril Demaria-Bengochea dhe Trim Shala.