Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 20 prill, 29 qershor dhe 10 korrik 2023 janë: Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje dhe shqyrtimi i propozim-rezolutës për shpenzimet e parasë publike për dy vite mandat të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Kurse pika e papërfunduar nga seanca plenare, e mbajtur më 4 maj dhe 10 korrik 2023 është votimi i rekomandimit lidhur me raportin e auditimit të performancës menaxhimi i projektit “Bashkimi i qytetit të Ferizajt”.

Ndërkaq pika e papërfunduar nga seanca plenare, e mbajtur më 22 qershor 2023 është votimi i Projekt-Rezolutës nga interpelanca me ministrin e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati për çështjen: “Rishikimi i buxhetit të Republikës së Kosovës dhe rritja e pagave në sektorin publik”.

Pikat e papërfunduara nga Seanca plenare, e mbajtur më 8 dhe 15 qershor 2023 janë: Votimi për emërimin e dy anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës dhe zgjedhja e dy anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës.

Pika e papërfunduar nga Seanca plenare, e mbajtur më 6, 7 prill dhe 7 qershor 2023 është votimi i Propozim-Rezolutës për punën dyvjeçare të Qeverisë së Kosovës.

Kuvendi Kosovës do të mblidhet edhe në një seancë të jashtëzakonshme, ku në rend dite janë: Shqyrtimi i parë i Projektligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti dhe shqyrtimi i parë i Projektligjit për zyrtarët publikë.