11.8 C
Prizren
E shtunë, 2 Mars, 2024

Bie numri i përdoruesve të telefonisë mobile, rritet përdorimi i internetit

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) pas azhurnimit të të dhënave të pranuara nga oftuesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike, ka publikuar raportin për tregun e komunikimeve elektronike”, i cili përfshinë ecurinë e indikatorëve kryesorë të tregut.

 

“Numri total i përdoruesve të telefonisë mobile në fund të tremujorit të dytë (TM2-2022) është 1,728,014 përkatësisht për –11.00% më i ultë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar (TM2-2021) . Ndërsa, krahasuar me tremujorin paraprak TM1-2022 numri i përdoruesve është –0.23% me i ultë. Ngjashëm me numrin e përdoruesve, edhe penetrimi i shërbimeve të telefonisë mobile në periudhën raportuese ka shënuar rënie në krahasim me tremujorin paraprak, ndërsa me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar (TM2 2021) gjithashtu ka rënie. Penetrimi i shërbimeve të telefonisë mobile tani është në nivelin 95.18% të numrit të popullsisë”, thuhet në raportin e ARKEP-it.

Sikurse në TM1 2022 edhe në periudhën TM2 2022, ka vazhduar trendi rënës i parapaguesve të telefonisë fikse. Të dhënat për normën e penetrimit të telefonisë fikse në Kosovë në këtë tremujor janë 3.96%, raporton RTKlive.

Sipa këtij raporti norma e penetrimit të telefonisë fikse në Kosovë vazhdon të jetë shumë e ulët krahasuar me vendet e rajonit, e sidomos me shtetet e BE-së .

“Ndarja e përdoruesve të telefonisë fikse në individual dhe të biznesit për periudhën TM1 2017 deri në TM2 2022 është paraqitur në figurën e mëposhtme. Nga të dhënat në figurën mund të vërehen ndryshimet ne strukturën e parapaguesve të telefonisë fikse, përkatësisht rënie e vazhdueshme për parapaguesit individualë në raport me parapaguesit e bizneseve”, thuhet në raportin e ARKEP-it.

Numri i linjave të internetit me qasje fikse brez gjerë deri në TM2 2022 i raportuar nga operatorët shënon shifrën 392,457 parapagues të internetit. Nga kjo vërehet një rritje prej 22,378 parapagues apo 6.04% në krahasim me TM1 2022, respektivisht një rritje shumë e lehtë prej 3.06 % në krahasim me periudhën TM2 2021. Ndërsa, penetrimi i internetit përmes qasjes fikse brezgjerë në internet për ekonomi familjare është 132.1%, përkatësisht penetrimi i internetit sipas banorëve (për 100 banorë) rezulton të jetë 21.62%.

“Numri i përdoruesve të shërbimeve të internetit mobil (Mobile Broadband) apo qasja në internet përmes rrjetit mobil 3G dhe 4G në periudhën TM2 2022 ka arritur në 1 430,668 përdoruesish e që shënon një zvogëlim prej 3.91% krahasuar me TM2 2022, dhe një rritje prej rreth 1.24% krahasuar me TM1 2022. Trendi i numrit të parapaguesve të qasjes në internet përmes rrjetit mobil që nga fillimi i ofrimit të këtyre shërbimeve në treg është karakterizuar me një rritje të vazhdueshme. Në periudhën raportuese (TM2 2022) penetrimi i qasjes fikse është 79% ndërsa i asaj mobile 22%”, thuhet në raportin e ARKEP-it.

Më Shumë

51 aksidente trafiku brenda 24 orëve në Kosovë, një me fatalitet

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se për 24 orë kanë ndodhur 51 aksidente në trafik, njëri prej të cilëve ka qenë me...

Mish dhe ndryshk

Asgjë nuk ishte më absurde, sureale, e paarsyeshme, e kotë, e tepërt, se ushtria, shkolla, puna, shoqëria, arti, kultura, ekonomia, partia, ideologjia, të gjitha...

Lajmet e Fundit