-0.2 C
Prizren
E premte, 27 Janar, 2023

Gjykata Kushtetuese: Herën e parë Hashim Thaçi, herën e dytë mandatohen ata që e kanë shumicën

Atifete jahjagaGjykata Kushtetuese sapo ka publikuar vendimin rreth cështjes së mandatarit.
Në aktgjykimin e Kushtetuesuese thuhet se së pari mundësinë për të formuar qeverinë e ka Partia Demokratike e Kosovës, pastaj partitë ose partitë tjera. Express se shpejti do ta publikoje te plote aktgjykimin.

Ja vendimi i Gjykates.

Gjykata VENDOS

I. Njezeri, TA DEKLAROJE kerkesen te pranueshme;

II. Me shumice votash, TE KONSTATOJE qe:

a. Nenet 84 (14) dhe 95 te Kushtetutes jane ne perputhshmeri me

njeri-tjetrin;

b. Perdorimi i termave “parti politike ose koalicion”, kur permendenne lidhje me nenin 84 (14) dhe me nenin 95, paragrafet 1 dhe 4, teKushtetutes, nenkupton partine politike ose koalicionin qe eshteregjistruar sipas Ligjit per Zgjedhjet e Pergjithshme, merr pjese sisubjekt zgjedhor, eshte i perfshire ne fletevotim te zgjedhjeve, ekalon pragun dhe, rrjedhimisht, fiton vende ne Kuvend;

c. Partia ose koalicioni qe ka fituar shumicen ne Kuvend, si<;percaktohet ne nenin 95, paragrafi 1, te Kushtetutes, nenkuptonpartine ose koalicionin qe ka shumicen e vendeve ne Kuvend,qofte shumicen absolute, qofte ate relative;<;. Presidenti Republikes, ne baze te nenit 95, paragrafi 1, teKushtetutes, i propozon Kuvendit kandidatin per Kryeminister tenominuar nga partia politike ose nga koalicioni qe ka numrin mete madh te vendeve ne Kuvend;

d. Presidenti i Republikes nuk e ka diskrecionin te refuzoje caktimin e kandidatit te propozuar per Kryeminister;

dh. Ne rast se kandidati i propozuar per Kryeminister nuk merr votate nevojshme, Presidenti Republikes, ne diskrecionin e tij/saj, nebaze te nenit 95, paragrafi 4, te Kushtetutes, emeron kandidatintjeter per Kryeminister, pas konsultimit me partite ose me koalicionet (e regjistruara ne pajtim me Ligjin per Zgjedhjet e Pergjithshme) qe kane plotesuar kriteret e lartpermendura, prame parti ose me koalicion qe eshte regjistruar si subjekt zgjedhorne pajtim me Ligjin per Zgjedhjet e Pergjithshme, e ka emrin nefletevotim te zgjedhjeve, ka marre pjese ne zgjedhje dhe ka kaluarpragun;

e. Nuk perjashtohet qe Presidenti i Republikes te vendose t’i jape partise ose koalicionit te pare, sipas nenit 95, paragrafi 1, teKusbtetutes, mundesine te propozoje kandidatin tjeter perKryeminister;

Më Shumë

Ngacmohet seksualisht një 28 vjeçare në Prizren

Një 28 vjeçare është ngacmuar seksualisht në Prizren. Ajo ka kërkuar ndihmë nga policia. Prokuroria ka filluat hetimet.    

Policia kërkon ndihmë për kapjen e këtyre tri grave, morën telefonin e huaj në një qendër tregtare në Prizren

Sektori i Hetimeve të Stacionit policor Prizren njofton se është duke zhvilluar hetime lidhur me veprën penale Vjedhje, që ka ndodhur me datë 29.12.2022 në...

Lajmet e Fundit