“Pikturimet në këtë lokalitet të shenjtë, i cili gjendet tek hijerorja e Mrizit të Kobajës (rreth 6-7 km nga Prizreni), datojnë që nga epoka e neolitit dhe gjatë epokës së bronzit e më tej. 

Materiali arkeologjik i zbuluar në këtë lokalitet nxori në pah fragmente të shumta të enëve nga argjila e pjekur, vegla pune nga guri, stralli dhe kocka, si dhe zbukurime dhe objekte utilitare, monedha etj.”, thuhet në njoftimin e Postës së Kosovës

Pullat postare që bartin imazhet e drerit dhe spiralet e artit shkëmbor të Vlashnjës, siç thuhet më tej në njoftim, nga tani e tutje do të qarkullojnë në të gjitha vendet e botës, duke e promovuar Republikën e Kosovës dhe vlerat e saj të trashëgimisë kulturore.