16.8 C
Prizren
E shtunë, 30 Shtator, 2023

Drejtoria e Arsimit në Prizren shpall konkurs për mësimdhënës


Drejtoria e Arsimit në Prizren ka shpall konkurs të ri për mësimdhënës.

Konkursi është shpall dje dhe përfundon më 18.01.2019

K O N K U R S

Për vende të lira pune

 1. Një mësimdhënës për Lëndën Gjeografi dhe Edukatë Qytetare, në SHFMU“Pjeter Mazreku” ne Mazrek, 18 orë në javë ( 31.08.2019)
 2. Një mësimdhënës për Lëndën Edukatë Fizike në SHFMU “Haziz Tola” në Prizren, 20 orë në javë (31.08.2019)
 3. Një mësimdhënës për Lëndën Edukatë Muzikore në SHFMU “Haziz Tola” në Prizren, 20 orë në javë
 4. Një mësimdhënës për Lëndën Gjuhë Angleze SHFMU “Haziz Tola” në Prizren, 20 orë në javë (31.08.2019)
 5. Një mësimdhënës për Lëndën Gjuhë Angleze në SHFMU “Pjetër Budi” në Lugishtë te Hasit, 20 orë në javë (31.08.2019)
 6. Një mësimdhënës për Lëndën Edukatë Muzikore në SHFMU “ Dëshmorët e Kabashit” në Korishë, 10 orë në javë
 7. Një mësimdhënës për Lëndën TIK –ut në SHFMU “Pjetër Mazreku” në Mazrek, 13orë në javë
 8. Kushtet:
 • Për të gjitha vendet e punës kërkohet kualifikimi përkatës profesional, sipas Udhëzimit
  Administrativ te MAShT nr. 10/2018 – normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të
  përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ te MAShT nr. 05/2015 – normativi për
  mësimdhënësit e arsimit profesional,
 • Kopjen e vërtetuar të diplomës
 • Nostifikimin, nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës.
 • Dëshminë mbi përvojën e punës.
 • Trajnimet profesionale.
 • Certifikatën e lindjes.
 • Kopjen e letërnjoftimit.
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën
  dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore, kandidati e sjell pasi të pranohet në punë.
 • Vërtetimin nga Policia e Kosovës se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose
  vepra të padenja që përfshijnë fëmijët.
 • Aplikacionet merren në DKA dhe dorëzohen të plotësuara së bashku me dokumentacionin
  e kërkuar në DKA.
 • Konkursi mbetet i hapur 15 ditë deri më datë 18.01.2019.
 • Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk i kthehet kandidatëve. Drejtori
  Skender Susuri

Apeli refuzon ankesën e “Burdushit” ndaj vendimit për refuzimin e kërkesës për shtyrjen e vuajtjes së dënimit

Gjykata e Apelit e ka refuzuar ankesën e Hysri Peqanit i njohur si “Burdushi”, kundër vendimit të kryetares së Gjykatës Themelore në Prishtinë, me...

“Enver Hoxha, ishte fare i pashpirt”- Ish-oficeri britanik në Shqipëri rrëfen përplasjet me ish-diktatorin në frontin e luftës: Mehmet Shehu, armiku im për vdekje

Memorie.al / Gjatë Luftës së Dytë Botërore, punoi me Enver Hoxhën dhe Abaz Kupin, për organizimin e forcave antifashiste. Me rënien e “Perdes së Hekurt”, stërviti...

Lajmet e Fundit