-7.3 C
Prizren
E martë, 1 Dhjetor, 2020

PDK në Prizren: Qeveria komunale, me veprimet e veta e ka sjellë arsimin buzë kolapsit total

Dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren, me anë të një konferencë për medie ka folur për situatën në arsim në këtë komunë.

Sipas kësaj partie, situata në arsim dita ditës po degradohet dhe se qeverisja aktuale e ka sjellë afër kolapsit total.

Komunikata e plotë e PDK-së:

PDK Dega në Prizren, njëjtë sikurse qytetarët e Komunës së Prizrenit, jemi të shqetësuar për gjendjen e rëndë që e ka kapluar arsimin në Komunën e Prizrenit. Komisioni për Arsim i PDK-së, pasi ka analizuar hollësisht situatën e krijuar, në këtë fillim vit shkollor edhe ashtu të vështirë për shkak të pandemisë, ka konstatuar se qeveria komunale, me veprimet e veta e ka sjellë arsimin në Prizren buzë kolapsit total. Situata në arsim dita ditës po degradon. DKA, asnjëherë që nga pas lufta nuk ka qenë e instrumentalizuar dhe e politizuar më keq se në këtë qeveri. Ka tash e tre vjet që në këtë drejtori e ka humbur kuptimin fjala arsim dhe institucion arsimor. Në këtë drejtori, nuk dihet më se kush çfarë detyre ka, pasi çdo veprim bëhet me direktiva politike të VV-së. Vendimet merren nga të autorizuarit e kryetarit dhe nënshkruhen kuturrum nga drejtoresha e instrumentalizuar e DKA-së. Komisioni për arsim i PDK-së në mesin e shumë parregullsive ka veçuar të flas këtë radhë për tri çështje:

1. Për konkurset dhe pasojat e veprimeve jo ligjore;

2. Për komisionet vlerësuese të konkurseve dhe

3. Për keqpërdorimet e subvencioneve të kësaj drejtorie.

1. Konkurset për mësimdhënës dhe humbja e orëve mësimore

Konkurset të cilat shpallen nga DKA në Prizren, tash më nuk janë temë e interesimeve të mësimdhënësve të diplomuar për të konkuruar, por janë temë e prokurorisë, për parregullsitë dhe për marifetet që po bëhen përmes këtyre konkurseve. Vetëm gjatë vitit 2018 janë shpallur 5 konkurse të rregullta për 59 vende të lira të punës dhe që të 5 këto konkurse, janë shpallur në mënyrë të kundërligjshme duke u mbështetur gjoja në Ligjin e Punës dhe në Udhëzimin Administrativ të kësaj ministrie me nr. 07/2017, duke anashkaluar Ligjin e Arsimit Parauniversitar 04/L-032 dhe aktet nënligjore të këtij ligji.

Kështu gjatë vitit 2018 janë shpallur konkurset me nr. 3526/2018, nr. 2719/2018, nr. 226/2018 dhe që në të gjitha këto konkurse të jashtëligjshme me gjoja për vende të lira të punës me afat të caktuar kur janë pranuar 59 mësimdhënës dhe që të gjithëve pastaj në kundërshtim me ligjet në fuqi, kontrata njëvjeqare u është vazhduar duke u shëndrruar në kontrata të përhershme. Vlen të theksohet rasti i 72 mësimdhënësve të pranuar në mënyrë të rregullt ku disa kishin filluar punën, kur DKA pa arsye valide ligjore vendos të anuloj konkursin, duke shkaktuar humbje kohe të shumë mësimdhënësve nëpër organet e drejtësisë.

Si pasojë e këtyre vendimeve të DKA-së në vitin shkollor 2018/2019, nuk janë mbajtur shumë orë mësimore.     Po me këtë avaz ka filluar edhe viti shkollor 2019/2020 ku vetëm në gjysmëvjetorin e parë, janë humbur 25 mijë  orë mësimore, pa llogaritur kohën e pandemisë.

Gjatë kësaj kohe, për shkak të menaxhimit të dobët, në 23 shkollat e Prizrenit, nuk është mbajtur as edhe një orë mësimore, siç është rasti në shkollat: Piranë, Kushnin, Kabash, Velezhë, gjimnazin ‘’Remzi Ademaj’’ e në shkolla tjera. Ndërkaq në fund të vitit shkollor, në mënyrë të kundërligjshme, drejtoresha e instrumentalizuar e DKA-së me anë të rekomandimeve për vlerësim të nxënësve, më 17 qershor 2020 të gjitha shkollave, që nuk i kanë mbuluar orët mësimore i urdhëron që të notohen nxënësit pa i ndjekur fare mësimet. Shkaktar i mungesës së mësimdhënësve që kushtëzuan humbjen e orëve ishin manipulimet me konkurse.

Me këtë rast një pjesë të përgjegjësisë e bart edhe Inspektorati i Arsimit në kuadër të MASHT-it, i cili nuk ka reaguar lidhur me këto parregullsi. Çka është më e keqja, këto rekomandime u lëshohen mësimdhënësve në mënyrë klandestine pa kaluar nëpër drejtoritë e shkollave.

Konkursomania ka vazhduar edhe në vitin shkollor 2019/2020 dhe 2020/2021. Të përmendim konkursin nr. 3677/2020 të datës 28.09.2020, i cili vështirë se mund të quhet konkurs, sepse ka shumë lëshime të qëllimshme që tentojnë të manipulojnë identitetin e mësimdhënësit. Kështu në këtë konkurs të muajit shtator 2020 janë shpallur vende të punës të cilat do të skadonin më 30 qershor dhe 31 gusht 2020, që vetvetiu është nonsenc.     Është vepruar në këtë mënyrë për të pasur më vonë arsyetim, kinse të gabimeve teknike për ta anuluar këtë konkurs më lehtë dhe për t’i rehatuar militantët e VV-së pa konkurs dhe në mënyrë klandestine.

Në kuadër të shkeljeve të shumta ligjore, e në lidhje me konkursomaninë e DKA-së në Prizren, vlen të theksohet  edhe një rast specifik që është në kundërshtim me të gjitha normat ligjore të Arsimit Parauniversitar, e ai është konkursi i brendshëm nr. 3678/2020, i datës 28.09.2020,  që është në kundërshtim me nenin 17 pika 2 te Ligjit të punës nr. 03/L-212 dhe kontratës kolektive për mësimdhënës, në emër të cilit ligj thirret DKA-ja.DKA, ka qenë e obliguar t’i sistemoj, duke e ditur që një numër i madh i stafit ekzistues për shkak të zvogëlimit të numrit të nxënësve kanë mbetur pa normë, DKA hap konkurs të brendshëm për t’i rehatuar militantët partiak. Mund të përmendim disa lëndë siç janë: Histori, Gjeografi, Fizikë, Kimi, Gjuhë Angleze e të tjera, për të cilat lëndë ka mësimdhënës, te cilëve nuk u është plotësuar norma dhe për të njëjtat vende, janë hapur konkurse të brendshme. Konkurset e shpallura nga DKA për vendet e caktuara të punës, pa u shqyrtuar me stafin e brendshëm dhe kërkesat e shkollave për planifikim dhe orët e lira, nuk shqyrtohet nga stafi i brendshëm, por DKA konsultohet me drejtor (këshilltar të jashtëm, drejtor shkollash të caktuar që dyshohet se janë të dëgjueshëm për partinë), të cilët në mënyrë të jashtëligjshme nxjerrin njoftime për anulime të konkurseve.

2. Për komisionet vlerësuese të konkurseve

Një tjetër shqetësim i Komisionit për Arsim i PDK-së, është edhe mënyra e emërimit të komisioneve të vlerësimit për mësimdhënësit që konkurojnë për vende të punës. Ky fenomen më së miri shihet në konkurset e këtij viti, ku në kundërshtim me Udhëzimin Administrativ të MASHT-it nr. 17/2009, komisioni rekrutues në bazë të këtij UA thuhet se: DKA me vendim përcakton dy anëtarë të komisionit që duhet të jenë zyrtarë nga DKA dhe njëri anëtar duhet të jetë drejtori i shkollës përkatëse. Por DKA në Prizren, për arsye për ne të panjohura me dy këmbët e shkel ligjin dhe i cakton anëtarë të këtyre komisioneve drejtorë të shkollave, për të cilët ne kemi dyshime.  Në anën tjetër anëtarët e këtyre komisioneve nuk kanë legjitimitet ligjor për të kryer këtë funksion. Ky komision në mënyrë të pautorizuar, pyetjet e hartuara nga vet ata, në mënyrë selektive, u’a shpërndanë kandidatëve jashtë hapësirave ku mbahen intervistat, siç kemi rastin me shpërndarje të rasteve publike nga vet radhët e këshilltarëve të VV-së, me qëllim që ata të pranohen në punë.

Imponohet pyetja ku janë institucionet përkatëse, të cilat do të duhej të kujdeseshin për këto parregullsi. Për këto parregullsi komisioni ynë po mbledh fakte dhe të dhëna, ku nuk përjashtohet mundësia për t’i dorëzuar në prokurori, si tentim për ta shpëtuar arsimin në Prizren.

3. Për keqpërdorimet e subvencioneve të kësaj drejtorie

Kulminacioni i shkeljeve ligjore dhe i keqpërdorimeve që po bëhen në DKA, ne mendojmë se është veprimi i dhënies së bursave për studentë, ku në tërësi është vepruar në mënyrë të jashtëligjshme. Së pari subvencionet e DKA-së janë marrë nga zyra e Kryetarit të Komunës dhe studentët i kanë dorëzuar dokumentacionet për këtë bursë në zyrën e Kryetarit si dhe secili prej kandidatëve kanë shkuar në Shtëpinë e Bardhë. Kuptohet ky veprim antiligjor ka ndodhur që Lëvizja Vetëvendosje, të manipuloj me rininë e shëndoshë prizrenase, t’i joshë ata me bursa dhe më pas t’i përdorë si vegla politike. Kjo mënyrë e vepruar nga Kryetari Haskuka, është e dëmshme për shoqërinë dhe qytetarët e Prizrenit. Komisioni për Arsim i PDK-së mendon se është vepër penale me të cilën duhet të merren organet e shtetit dhe ne nuk do të hezitojmë të ushtrojmë kallëzime penale.

Të nderuar qytetarë të Prizrenit, shumë të respektuar mësimdhënës të Prizrenit: Lëvizja Vetëvendosje gjatë fushatës zgjedhore me premtime boshe i futi në lajthitje qytetarët, duke premtuar se:

-Do ta bëjë depolitizimin e arsimit, përkundrazi e politizoi skajshmërisht dhe po ia zë frymën arsimit për çdo ditë;

-VV premtoi se do të jenë transparente të gjitha konkurset dhe ato i centralizojë duke i sjellë në zyrë të kryetarit;

-VV premtoi shujtat për nxënës të shkollave fillore dhe nuk e bëri realitet;

-VV premtoi shujtat për mësimdhënës të shkollave dhe nuk e bëri realitet as këtë premtim;

-VV premtoi se në asnjë shkollë nuk do të ketë ushtrues të detyrës së drejtorit dhe sot më shumë ka ushtrues se drejtorë në shkollat e Prizrenit, madje duke ushtruar detyrën më shumë se dy vite;

-VV premtoi pagat jubilare të mësimdhënësve dhe as këtë nuk e bëri realitet.

Dhe për fund, Komisioni për Arsim i PDK-së është duke i përgatitur disa kallëzime penale për parregullsitë në arsim, për të cilat do të njoftohet opinioni publik me kohë. Andaj i ftojmë të gjithë arsimdashësit që të na bashkëngjiten dhe ta shpëtojmë arsimin në komunën e Prizrenit dhe ta shpëtojmë ardhmërinë e qytetit tonë historik.

- Advertisement -

Më Shumë

Zbulohet shtatorja e komandantit Adem Jashari në “Abi Çarshia” të Prizrenit

Për nder të festës së 28 Nëntorit është zbuluar shtatorja e komandantit legjendar të UÇK-së, Adem Jashari, në qendrën e madhe tregtare “Abi Çarshia”...

Bashkëshortja e Ronaldos “pushton” Instagramin

Bashkëshortja e Cristiano Ronaldos, Georgina Rodriguez, nuk nguron të postojë në rrjetet sociale format e trupit të saj. Ajo ka surprizuar ndjekësit e saj në...

Zafir Berisha: UNMIK dhe EULEX kanë bërë shantazhe që 20 vjet në Kosovë

Koordinatori Nacional për Siguri Kibernetike, Zafir Berisha, ka thënë në emisionin Dpt te Fidani në T7 se misionet e UNMIK’ut dhe EULEX’it kanë kryer...

Lista e plotë e nominimeve për çmimet e “Grammy Awards 2021”

Për herën e 63-të me radhë do të mbahet evenimenti i “Grammy Awards”, me tridhjetë e një janar të vitit 2021, shkruan KultPlus. Ndër këngëtaret...

Mustafa: Presidenti të zgjidhet sa më shpejtë, të mos shkohet në zgjedhje

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se çështja e presidentit duhet të zgjidhet pa shkuar në zgjedhje. Ai në një prononcim...

Merkel: Masat kufizuese në Gjermani mund të vazhdojnë deri vitin tjetër

Kancelarja gjermane, Angela Merkel ka paralajmëruar se masat kufizuese ndaj COVID-19 do të vazhdojnë edhe gjatë festave të fundvitit. Masat kufizuese të vendosura për të...

Dy shtatore të shëmtuara në Prizren

Kritikë për shtatoren e Skënderbeut dhe Adem Jasharit që u ngritën dje në Prizren. Ilir Muharremi, kritik i artit Skulptura është art tredimensional, art që i...

Posta edhe me një kontratë të re për shërbim të dërgesave online ndërkombëtare

Posta e Kosovës edhe sot lidhi një kontratë për shërbimet postare të dërgesave online ndërkombëtare, me Intermedico Japan Europe L.L.C. Kjo kontratë u nënshkrua në...

Nuk kalon projektligji për Rimëkëmbje Ekonomike e as Buxheti për vitin 2021

Në mungesë të kuorumit në Komisionin për Buxhet dhe Transfere, votimi i Projektligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e vitit 2021 dhe raporti me...

Shoqata e qumështorëve paralajmërojnë protestë – fillojnë me derdhjen e qumështit tek AUV

Shoqata e Qumështoreve të Kosovës ka paralajmëruar se do të fillojë me përgatitijen për protesta pasi që kërkesat e tyre hasën në vesh të...

Statistika që dëshmon se Haaland është sulmuesi më i frikshëm në botë

Sulmuesi norvegjez i Borussia Dortmundit, Erling Haaland është njëri nga sulmuesit më të mirë në botë, transmeton Insporti. Haaland javën e kaluar fitoi çmimin “Golden...

Komuna e Prizrenit kërkon leje tek pas ndërhyrjes joligjore në Shtëpinë e Shehzades

Autoritetet përgjegjëse të trashëgimisë kulturore kanë konstatuar se Komuna e Prizrenit ka bërë ndërhyrje të paautorizuar në Shtëpinë e Musa Shehzades në Prizren, aset...

Vdes Diego Armando Maradona

Maradona ka vdekur si pasojë e një arresti kardiovaskular në shtëpinë e tij në Tigre, provincë e Buenos Airos. Vdekja erdhi pasi ai bëri një...

Nait Hasani infektohet me COVID-19

Ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Nait Hasani ka rezultuar pozitiv në testin për COVID-19. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Hasani përmes një postimi...

Prizren, 20 raste të reja me COVID-19

Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 480 pacientë derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 23.754 raste, kurse...

12 të vdekur për 24 orë nga COVID-19

Gjatë 24 orëve të fundit, në Laboratorin e Mikrobiologjisë Molekulare në IKShPK dhe laboratoret private me metodën RT-PCR, janë testuar gjithsej 1.827 mostra të...

Lajmet e Fundit

Suharekë, shtyhet gjykimi për veprën penale vjedhje e shërbimeve komunale

Ka dështuar të mbahet shqyrtimi gjyqësor, i paraparë për të hënën në Gjykatën Themelore ne Prizren- Dega Suharekë ndaj të pandehurit Gëzim Mahmutaj, i...

Bashkëshortja e Ronaldos “pushton” Instagramin

Bashkëshortja e Cristiano Ronaldos, Georgina Rodriguez, nuk nguron të postojë në rrjetet sociale format e trupit të saj. Ajo ka surprizuar ndjekësit e saj në...

Prizren, shtyhet gjykimi ndaj të akuzuarve për dhënien e banesave pa kriter për shoqatat e dala nga lufta

Ka dështuar të mbahet seanca ndaj të akuzuarve për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar, Reshat Mehmeti, Fidan Shala dhe Arben Rexhepi, e cila...

1 mijë e 16 persona kanë vdekur nga COVID 19 në Kosovë

Që nga 13 marsi kur edhe u paraqitën dy rastet e para të të infektuarve me COVID-19, ky virus ka infektuar 39 mijë e...

Jep dorëheqje këshilltari i presidentit Trump për coronavirusin

Dr. Scott Atlas dha dorëheqjen si këshilltar special i presidentit Donald Trump, tha një zyrtar të hënën, pas katër muajsh në detyrë gjatë të...