20.8 C
Prizren
E shtunë, 25 Mars, 2023

FOL: 255 ankesa s’janë shqyrtuar nga OSHP-ja

Levizja FOL-14-31Lëvizja FOL ka prezantuar raportin “Monitoruesi i Prokurimit”, ku thuhet se veprimi që ka bërë Organi Shqyrtues i Prokurimitka krijuar mundësi për keqmenaxhim, keqpërdorim dhe korrupsion në prokurim publik, si dhe dëmtim të interesit dhe konkurrencën e drejtë mes operatorëve ekonomik. Megjithatë ata vlerësuan edhe disa vendime të OSHP-së, ndër to dënimi me gjobë dhe marrje të certifikatës së zyrtares kryesore të prokurimit në MAPL.

Gjatë periudhës Mars- Qershor , sipas këtij raporti OSHP-ja ka marrëgjithsejtë 28 vendime , ku ka gjetur fajtore për moszbatim të dispozitave ligjore të LPP-së gjatë procedurave të tenderimit nëinstitucione të ndryshme publike si komunat, ministritë dhe ndërmarrjet publike.

Organit Shqyrtues të Prokurimitpo ashtu nga 28 vendime, 17 prej tyre kanë kthyer tenderët në ri-vlerësim, 8 vendime i ka marrë për ri-tenderim dhe një e ka anuluar.

Sipas, Sibel Halimit, nga Lëvizja FOL, kjo e fundit ka mirëpritur emërimin e anëtarëve të bordit të OSHP-së, mirëpo siç pohoi ajo shqetësuese për Lëvizjen FOL ka qenëmo-shqyrtimi i 255 ankesave.

“Mos funksionimiështë një çështje tjetër që edhe ka shkaktuar disa probleme tjera zingjirore,është edhe mandati i anëtarëve të bordit të OSHP-së ku anëtarët e bordit, do të thotë kanë munguar tetë muaj në kuadër të këtij institucioni të rëndësishëm dhe Lëvizja FOL ka vlerësuar se ka dhënë mundësi për keqmenaxhim, keqpërdorim dhe korrupsion në prokurimin publik. Po ashtu, organizata jonë ka mirëpritur emërimin e anëtarëve tërinjë të bordit të OSHP-së nga ana e Kuvendit të Kosovës që ka ndodhur me datën 20 mars 2014 dhe si rezultat ri-funksionalizimin faktikisht edhe të këtij institucioni janë anuluar edhe disa konkluzionme nga ana e bordit që ka ndodhur në mars përmes të cilit ka refuzuar t’i shqyrtojë 255 ankesa të deponuara gjatë periudhës kur OSHP ka qenë jo funksionale me arsyetimin se të njëjtave iu ka skaduar afti ligjor pa shqyrtim dhe po ashtu ka qenë tejet shqetësuese se pse këto ankesa do të thotë janë anuluar faktikisht”, ka thënë ajo.

Halimitha se Lëvizja FOL ka vlerësuar se veprimi që ka bërë OSHP-ja ka krijuar mundësi për keqmenaxhim, keqpërdorim dhe korrupsion në prokurim publik, si dhe dëmtim të interesit dhe konkurrencën e drejtë mes operatorëve ekonomik.

Ai thotë se monitorimet e realizuar nga Lëvizja FOL janë mos-standardizimi i procesit të hartimit tëspecifikacioneve dhe kërkesave nënjoftim për kontratë, çmimet jo-normaliste të ulëta që shpesh janëprezente në ofertën e operatorëve ekonomik e po ashtu edhe mos-koordinimin e institucioneve mes vete, madje siç u shpreh ajo, shumë tender janë kthyer në ri-vlerësim, ri-tenderim dhe anulim.

“Nga këto 28 vendime, 17 kanë kthyer tenderët në ri-vlerësim. Së këndejmi, nga 2 tender tëiniciuar nga Komuna e Deçanit, Ferizajt, Prishtinës, dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Nga 1 tender i iniciuar nga Komuna e Malishevës, Kamenicës, Gjakovës, Pejës, Ministria e Administratës Publike, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Postë, Telekomi i Kosovës janë kthyer në ri-vlerësim, përderisa, 8 vendime janë marrë për ri-tenderim. Derisa nga 1 tender i iniciuar nga Ministria e Shëndetësisë, e Diasporës, e Punëve të Brendshme, e Drejtësisë, e Infrastrukturës, e Financave, si dhe nga 1 tender i iniciuar nga KEK dhe PTK, janë kthyer në ri-tenderim. Organi Shqyrtues i prokurimit me dy vendime të ndara, ka anuluar 1 tender të iniciuar nga KEK dhe 1 nga Komuna e Rahovecit, dhe me 1 vendim tjetër ka dënuar me gjobë dhe marrje të certifikatës së zyrtares kryesore të prokurimit në MAPL”, ka thënë Halimi.

Ndërsa, Kenan Tora, po ashtu nga Lëvizja FOL, tha se ky raport ndahet në dy pjesë, ku pjesa e parë përfshinë 12 procedura të të gjeturave më interesantë, ndërsa pjesa e dytë vendimet e Organit Shqyrtues të Prokurimit.

Ndryshe, ky raport është realizuar gjatë periudhës mars-qershor të këtij viti.

Më Shumë

Drejtqëndrimi yt

Sahit Osmani Ishe një hap a dy para vetes, Arrite ta njohësh të dijes lartësi. Padashur u gjete në shkretëtirën e gënjeshtrës, Nuk u mashtrove Nga përmasat e saj...

Asociation “Loyola–Gymnasium” shpall konkurs për regjistrimin e nxënësve të rinj

Asociation “Loyola–Gymnasium” ka shpall konkurs për regjistrimin e nxënësve të rinj, për klasën e parë, të gjashtë dhe dhjetë . Konkurs Të dashur prindër dhe fëmijë,...

Lajmet e Fundit