Ndërmjet tyre nuk regjistrohet asnjë problem.

” Paqen nëse e do në Kosovë e gjen në Prizren.Njerëzit më të qetë dhe më tolerant janë sepse këtu jetojnë komunitete të përziera “, thotë Naim Çollaku nga komuniteti rom në Prizren.

Ndërsa, Adnan Jakxhillar nga komuniteti turk thotë se edhe pse në Prizren fliten shumë gjuhë nuk kanë kurrfarë problemi mes vete.

” Jemi rritur bashkë, familjarisht jemi martuar mes veti dhe po jetojmë për shembull”, thotë ai.

Përveç se ndjehen mirë në çdo aspekt të jetës, komunitetet që e përbëjnë Prizrenin e respektojnë edhe kulturën e njëri-tjetrit.

” Ne nuk kemi pasur asnjëherë sfida deri më tani. Edhe para lufte edhe pas saj kemi jetuar së bashku”, tha Edis Mustafi nga komuniteti boshnjak.

Në Prizren flitet shqip, turqisht, boshnjakisht, serbisht, anglisht dhe së fundi është zyrtarizuar në përdorim edhe gjuha rome.

” Normal të gjitha këto gjuhë janë zyrtare gjatë seancave të asamblesë komunale kemi përkthim simultant, si dhe të gjitha dokumentet përkthehen në të tri gjuhët zyrtare. Mendoj se kjo është një vlerë e cila e karakterizon shpirtin tolerant të bashkëjetesës, të kohekzistencës përmes të cilës qyteti i Prizrenit dallohet dhe mendoj se këtë duhet ta kultivojmë e ta promovojmë”, u shpreh Shaqir Totaj, kryetar i Prizrenit.RTK