0.8 C
Prizren
E diel, 29 Janar, 2023

Gjykata Kushtetuese ka një muaj kohë për t’i dhënë përgjigje Presidentes

GjykataKushtetuese e KosovesSipas Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullores së Punës, Gjykata Kushtetuese ka një muaj kohë për t’i dhënë përgjigje kërkesës së Presidentes për t’i treguar mospërputhshmërinë e dy neneve që kanë të bëjnë me mandatarin e Qeverisë.

Presidentja Atifete Jahjaga, për të pasur të qartë se kush duhet të mandatohet për formimin e Qeverisë, ka vendosur t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese më kërkesë për interpretim të dy neneve (Neni 84 pika 14 dhe nenit 95) që flasin se kush duhet të formojë Qeverinë e re.

Para pak ditësh, Enver Hasani, kishte thënë se nëse bëhet një kërkesë e tillë, atëherë, përgjigjen do ta kthejnë në një afat rekord prej tri javësh.

Me Ligjin dhe Rregulloren e Punës së Gjykatës Kushtetuese parashihet që përgjigja të kthehet brenda një muaji.

Ja kujt i jep të drejtë Kushtetuta të bëjë kërkesë në drejtim të Gjykatës Kushtetuese:

Neni 113 [Jurisdiksioni dhe Palët e Autorizuara]

3. Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës dhe Qeveria janë të autorizuar të ngrenë çështjet në vijim:

(1) konflikti në mes të kompetencave kushtetuese të Kuvendit të Kosovës, Presidentit të Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Kosovës;

5. Dhjetë (10) a më shumë deputetë të Kuvendit të Kosovës, brenda një afati prej tetë (8) ditësh nga dita e miratimit, kanë të drejtë të kontestojnë kushtetutshmërinë e çfarëdo ligji ose vendimi të miratuar nga Kuvendi, si për përmbajtjen, ashtu edhe për procedurën e ndjekur.

6. Tridhjetë (30) a më shumë deputetë të Kuvendit të Kosovës, janë të autorizuar të ngrenë çështjen nëse Presidenti i Republikës së Kosovës ka kryer shkelje serioze të Kushtetutës.

Ja çka thotë Ligji për Gjykatën Kushtetuese lidhur me procedurën që duhet ndjekur me rastin e përgjigjes ndaj kërkesës së Presidentes:

Ligji:
2. Procedura në rastin e përcaktuar në

Nenin 113, paragrafi 3 (1) të Kushtetutës

Neni 33

Saktësimi i Kërkesës

Kërkesa e ngritur ne baze te nenit 113, paragrafi 3, pika 2 te Kushtetutës parashtrohet nga Kuvendi i Republikës se Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës ose nga Qeveria. Kërkesa përmban çfarëdo informate te ne vojshme ne lidhje papajtueshmërinë e supozuar me Kushtetutën dhe referendumin e propozuar ashtu siç përcaktohet me rregullat e procedurës se Gjykatës Kushtetuese.
Neni 34

Afati

1. Gjykata Kushtetuese vendos për kushtetushmërin e referendumit të propozuar brenda tridhjetë (30) ditësh pas pranimit të kërkesës.

Më Shumë

Mjekja Narqize Arenliu-Hoxhaj emërohet si u.d. e drejtoreshës në SHSKUK

Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës ka konfirmuar dorëheqjen e ud.drejtoreshës së deritanishme të këitj institucioni Pranvera Zejnullahu-Racit. Nga SHSKUK kanë bërë të...

AAK-ja kërkon që vlera e koeficientit të jetë 130 €, në të kundërtën e dërgon në Kushtetuese

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka paralajmëruar se do ta dërgojë në Gjykatën Kushtetuese Ligjin e Pagave nëse vlera e koeficientit është nën...

Lajmet e Fundit